Gemeente Stichtse Vecht - ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Bergseweg 6 Vreeland - Revisie: Het vervaardigen van stalen vaten en het vervaardigen van lakken.

Redactie stichtsevechtnieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Stichtse Vecht.

Aanvraag milieuvergunning

De ingediende aanvraag voor luidt als volgt:

Gemeente Stichtse Vecht - ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Bergseweg 6 Vreeland - Revisie: Het vervaardigen van stalen vaten en het vervaardigen van lakken.

Datum ontvangst: 31 oktober 2023 Zaaknummer: Z2023-00002133 Deze bekendmaking is alleen bedoeld om u te informeren over de ontvangst van een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Als er een besluit is genomen wordt dit bekend gemaakt in het Gemeenteblad. Pas dan kunt u eventueel beroep aantekenen tegen het besluit. Procedure Bij de voorbereiding van het besluit op de aanvraag wordt de uitgebreide procedure gevolgd. Dat betekent dat de gemeente Stichtse Vecht binnen zesentwintig weken na ontvangst van de aanvraag een besluit neemt. Deze termijn kan één keer worden verlengd met zes weken. Tijdens het volgen van een uitgebreide procedure wordt ook een ontwerpbesluit genomen. Dit ontwerpbesluit wordt ter inzage gelegd. Een eventuele verlenging, het ter inzage leggen van het ontwerpbesluit en het ter inzage leggen van het definitieve besluit wordt bekendgemaakt in het Gemeenteblad. Tot zes weken na de bekendmaking van het ontwerpbesluit kunt u een zienswijze kenbaar maken. Tegen het definitieve besluit kunt u tot zes weken na het ter inzage leggen beroep aantekenen. Inzien U kunt de aanvraag inzien op het gemeentekantoor in Maarssen. Ook het besluit op de aanvraag kunt u na de bekendmaking in het Gemeenteblad inzien op het gemeentekantoor in Maarssen. Voor het inzien van de aanvraag en de eventuele besluiten moet u eerst een afspraak maken via info@stichtsevecht.nl of via telefoonummer 14 0346.

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen Stichtse Vecht
  2. milieuvergunning

Bekijk meer bekendmakingen