Zoek
Sluit dit zoekvak.

Provincie Utrecht Wbb bodemverontreiniging in de gemeente Stichtse Vecht: Straatweg 7 in Maarssen UT033300047

Redactie stichtsevechtnieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Stichtse Vecht.

Aanvraag meldingen

De ingediende aanvraag voor Straatweg 3604BA 7 Maarssen luidt als volgt:

Provincie Utrecht Wbb bodemverontreiniging in de gemeente Stichtse Vecht: Straatweg 7 in Maarssen UT033300047

Explorius Vastgoedontwikkeling B.V. heeft bodemonderzoeken ingediend bij de Gedeputeerde Staten van Utrecht. Gedeputeerde Staten zijn van plan om te besluiten: Het (deel)saneringsplan op hoofdlijnen voldoet aan de eisen die bij of krachtens artikel 38 en 40 van de Wet bodembescherming zijn gesteld. Wij stemmen daarom op grond van artikel 39, tweede lid, van de Wet bodembescherming in met het (deel)saneringsplan op hoofdlijnen.   Verzenddatum ontwerpbeschikking: 5 februari 2024 Startdatum bezwaartermijn: 6 februari 2024 U wilt reageren? U kunt reageren op dit ontwerpbesluit door een zienswijze in te dienen. Dit kan tijdens de termijn van zes weken dat het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken ter inzage liggen. Deze termijn loopt van 6 februari 2024 tot 19 maart 2024. U kunt uw zienswijze schriftelijk, mondeling of digitaal indienen. Richt uw schriftelijke zienswijze aan: RUD Utrecht, postbus 85242, 3508 AE Utrecht. U kunt digitaal een zienswijze indienen via een formulier op de website van de Provincie Utrecht. U vindt het formulier via www.provincie-utrecht.nl onder: loket/klacht, bezwaar of melding doorgeven/bezwaar tegen beslissing provincie. Wilt u mondeling een zienswijze indienen, maakt u daarvoor dan een afspraak via 030-7023300 of info@rudutrecht.nl . Van de mondelinge zienswijze wordt een kort verslag gemaakt. Om later beroep te kunnen instellen moet u belanghebbende zijn en tijdig een zienswijze over de ontwerpvergunning hebben ingediend. Dit laatste geldt niet als u kunt aantonen dat u hiertoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest. U kunt het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken opvragen bij de RUD Utrecht via info@rudutrecht.nl of 030-7023300. Vermeld u hierbij het kenmerk Z/23/1110475. U kunt de stukken ook inzien bij de RUD Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA in Utrecht of bij gemeente Stichtse Vecht. Meer informatie Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice. U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen Stichtse Vecht
  2. meldingen

Bekijk meer bekendmakingen